Menu

Indkaldelse til Generalforsamling den 11. august 2021 kl. 20 i klublokalerne

image
08. juli 2021 kl. 17:12

Vil du have indflydelse på din fodboldklub og vide, hvad fremtiden bringer i RIF Fodbold? Så mød op til generalforsamlingen. Vi glæder os til at se nye som gamle medlemmer i klubben!

 

Hvert medlem har én stemme – i forhold til børne- og ungdomsmedlemmer betyder det, at de har én forældre, der kan stemme til generalforsamlingen. Forslag skal være Bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen på riffodbold.formand@gmail.com.

 

Opdateret dagsorden (10. juli 2021):

 

 • Velkomst v/Formand Johanne Bugge
 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2020
 • Forslag fra Bestyrelsen eller medlemmer
 • Godkendelse af medlemskontingenter 2021
 • Orientering om Kunstgræsbaneprojektet v/Formand Johanne Bugge
 • Orientering om modernisering af RIF v/ Hovedformand Jeanette Pagh Emmanuelsen
 • Valg af Formand (2-årig periode, Johanne Bugge genopstiller)
 • Valg af Kasserer (1-årig periode, opstillet er Jacob Ryberg Pedersen)
 • Valg af Sekretær (1-årig periode, opstillet er Lene Lund)
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (1-årig periode, opstillet er Mike Winther, endnu en mangler at opstille)
 • Valg af Revisor (1-årig periode, på valg er Line Aslak, modtager genvalg)
 • Eventuelt