Menu

Brug for udmeldelse

Proceduren er helt enkelt, at man sender en mail til kasseren (Jan Pedersen): soe.pedersen@hotmail.com 

Husk navn på spiller og årgang.